0982.179.111/ 0918.350.111 |   dien.mkled@gmail.com

Danh Mục

LED PHA


ĐÈN LED PHA 100W

988.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 10W

143.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 150W

1.755.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 30W

351.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 50W

455.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 70W

832.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 20W

247.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

ĐÈN LED PHA 200W

2.100.000 VNĐ

Quang Thông (lm)80 lm/wGóc chiếu sáng (độ)Ngang 1200, dọc 1050Màu ánh sángTrắng, Vàng nắng, trắng và..

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)

scroll